Slideshow Image 1
Quyết định Số 875/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy Quyết định số 3969/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2015-5-20 so 875_QD-UBND thu hoi ga huy QD so 3969_QD-UBND.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan