Slideshow Image 1
Văn bản số 10/QĐ-XPVPHC ngày 08/12/2021 Quyết định vi phạm xử phạt hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QD so 10-XPVPHC CTy Chung Kinh .pdf  
 (Nguồn: Thanh tra - Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan