Slideshow Image 1
Báo cáo Số 247/BC-STNMT Báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2016-8-4_so_247_BC-STNMT_Ket_qua_danh_gia_cong_tac_20160811100004327320.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan