Slideshow Image 1
Báo cáo Số 608/BC-STNMT Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất giai đoạn đến 2020 trong năm 2018 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2018-11-30_so_608_BC-STNMT_KQ_thuc_hien_de_an_tang_cuong_xu_ly_VP_20181203020108342340_20190307090532608600.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan