Slideshow Image 1
Báo cáo Số 218/BC-STNMT Báo cáo về việc công khai các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm luật đất đai và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về vi phạm luật đất đai 6 tháng đầu năm 2017 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2017-06-07_so_218_BC-STNMT_cong_khai_cac_to_chuc_SDD_dang_co_VP_PL_201706080838445450.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan