Slideshow Image 1
Kế hoạch Số 06/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
kh-06_20170213025848403400.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan