Slideshow Image 1
Quyết định Số 244/QĐ-STNMT Quyết định Ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QD_244_20170104111708795790.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan