Slideshow Image 1
Thông báo lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 
Thông báo lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

...

Xem tiếp
Thông báo Số 113/KH-STNMT Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Tài nguyên Môi trường năm 2019 
Thông báo Số 113/KH-STNMT Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp  Tài nguyên Môi trường năm 2019

...

Xem tiếp
Kế hoạch Số 64/KH-STNMT Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Tài nguyên Môi trường năm 2019 
Kế hoạch Số 64/KH-STNMT Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp  Tài nguyên Môi trường năm 2019

...

Xem tiếp
Kế hoạch Số 56/KH-STNMT Kế hoạch Tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường hục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII 
Kế hoạch Số 56/KH-STNMT Kế hoạch Tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường hục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII

...

Xem tiếp
Quyết định Số 1321/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục TTHC thay thế trong lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Thông báo Số 64/TB-STNMT Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4 của Sở TNMT Hà Giang 
Thông báo Số 64/TB-STNMT Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4 của Sở TNMT Hà Giang

...

Xem tiếp
Thông báo Số 153/TB-UBND Thông báo về việc Tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, huyện) tỉnh Hà GIang năm 2019 
Thông báo Số 153/TB-UBND Thông báo về việc Tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, huyện) tỉnh Hà GIang năm 2019

...

Xem tiếp
Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các huyện/thành phố 
Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các huyện/thành phố

...

Xem tiếp
Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang Quý I/2019 
Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang Quý I/2019

...

Xem tiếp
Quyết định Số 76/QĐ-STNMT Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng thuộc Sở TNMT Hà Giang 
Quyết định Số 76/QĐ-STNMT Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng thuộc Sở TNMT Hà Giang

...

Xem tiếp
Thông báo Số 31/TB-STNMT Thông báo địa chỉ hòm thư công vụ ( Email ) - của các lãnh đạo sở TNMT Hà Giang 
Thông báo Số 31/TB-STNMT Thông báo địa chỉ hòm thư công vụ ( Email ) - của các lãnh đạo sở TNMT Hà Giang

...

Xem tiếp
Quyết định Số 52/QĐ-STNMT ban hành Quy chế công khai và cung cấp thông tin cho công dân của Sở TNMT 
Quyết định Số 52/QĐ-STNMT ban hành Quy chế công khai và cung cấp thông tin cho công dân của Sở TNMT

...

Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư các dự án tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái 

...

Xem tiếp
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

...

Xem tiếp
Hội nghị đối thoại về chính sách đất đai đối với DN, HTX khi thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.  
Hội nghị đối thoại về chính sách đất đai đối với DN, HTX khi thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

...

Xem tiếp
Hội thảo chuyên đề: Đề xuất các giải pháp quản lý, ngăn chặn việc lấn chiếm hành lang sông, suối trên địa bàn thành phố Hà Giang 
Hội thảo chuyên đề: Đề xuất các giải pháp quản lý, ngăn chặn việc lấn chiếm hành lang sông, suối trên địa bàn thành phố Hà Giang

...

Xem tiếp
Chương trình thiện nguyện của chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang và chi đoàn Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại huyện Yên Minh và Đồng Văn 
Chương trình thiện nguyện của chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang và chi đoàn Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại huyện Yên Minh và Đồng Văn

...

Xem tiếp
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ XÂY DỰNG CSDL ĐỊA CHÍNH 
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ XÂY DỰNG CSDL ĐỊA CHÍNH

...

Xem tiếp
Hội đàm giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang và Cục Thủy vụ Châu Văn Sơn 
Hội đàm  giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang và Cục Thủy vụ Châu Văn Sơn

...

Xem tiếp
Sơ kết 01 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Giang  
Sơ kết 01 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Giang

...

Xem tiếp
1 2 3 >>
[Quay lại]