Slideshow Image 1
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có chuyến thăm làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có chuyến thăm làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang

...

Xem tiếp
Thông báo Số 70/TB-STNMT Thông báo lịch trực tháng 8 năm 2020 
Thông báo Số 70/TB-STNMT Thông báo lịch trực tháng 8 năm 2020

...

Xem tiếp
Thông báo số 67/TB-STNMT Thông báo hủy phôi giấy chứng nhận, phôi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do in viết hỏng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

...

Xem tiếp
Thông báo lịch trực thứ 7 - Chủ nhật tháng 7 năm 2020 của sở Tài nguyên Môi trường 
Thông báo lịch trực thứ 7 - Chủ nhật tháng 7 năm 2020 của sở Tài nguyên Môi trường

...

Xem tiếp
Thông báo lịch trực thứ 7 - Chủ nhật tháng 6 năm 2020 
Thông báo lịch trực thứ 7 - Chủ nhật tháng 6 năm 2020

...

Xem tiếp
Trao đổi tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và Môi trường với UBND huyện Xín Mần  

...

Xem tiếp
Thông báo số 42/TB-STNMT Thông báo lịch trực nghỉ lễ 30/4-1/5 và thứ 7, chủ nhật tháng 5 năm 2020 
Thông báo số 42/TB-STNMT Thông báo lịch trực nghỉ lễ 30/4-1/5 và thứ 7, chủ nhật tháng 5 năm 2020

...

Xem tiếp
Hội nghị trực tuyến giao ban công tác giữa Bộ và các địa phương 
Hội nghị trực tuyến giao ban công tác giữa Bộ và các địa phương

...

Xem tiếp
Lễ ra mắt Cổng Thông tin điện tử tích hợp Cổng Đào tạo trực tuyến của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường 
Lễ ra mắt Cổng Thông tin điện tử tích hợp Cổng Đào tạo trực tuyến của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

...

Xem tiếp
300 chiếc bánh ấm nóng trao tặng người nghèo trong ngày Hà Nội trở lạnh 
300 chiếc bánh ấm nóng trao tặng người nghèo trong ngày Hà Nội trở lạnh

...

Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường tình Hà Giang chung tay phòng, chống dịch Covid – 19 
Sở Tài nguyên và Môi trường tình Hà Giang chung tay phòng, chống dịch Covid – 19

...

Xem tiếp
Quyết định Số 516/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa của Ngành Tài nguyên và Môi trường được áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (9/4/2020) 
Quyết định Số 516/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa của Ngành Tài nguyên và Môi trường được áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (9/4/2020)

...

Xem tiếp
Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2020 với chủ đề “Ngày cuối tuần đoàn viên” của Chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường 
Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2020 với chủ đề “Ngày cuối tuần đoàn viên” của Chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường

...

Xem tiếp
Thông báo Số 21/TB-STNMT Thông báo Kết quả xét tuyển và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức TNMT 2019 
Thông báo Số 21/TB-STNMT Thông báo Kết quả xét tuyển và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức TNMT 2019

...

Xem tiếp
Thông báo lịch trực thứ 7, chủ nhật tháng 2 năm 2020 của sở Tài nguyên và Môi trường 
Thông báo lịch trực thứ 7, chủ nhật tháng 2 năm 2020 của sở Tài nguyên và Môi trường

...

Xem tiếp
Kế hoạch Số 77/KH-STNMT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của sở Tài nguyên và Môi trường 

...

Xem tiếp
Kế hoạch Số 01/KH-STNMT Kế hoạch thực hiện công tác Văn thư - lưu trữ năm 2020 
Kế hoạch Số 01/KH-STNMT Kế hoạch thực hiện công tác Văn thư - lưu trữ năm 2020

...

Xem tiếp
Quyết định Số 244/QĐ-STNMT Quyết định về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp TNMT năm 2019 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 242/QĐ-STNMT Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 

...

Xem tiếp
Quyết định Số 243/QĐ-STNMT Quyết định về việc thành lập Ban tiếp nhận phiếu đăng ký tuyển viên chức năm 2019 

...

Xem tiếp
1 2 3 >>
[Quay lại]