Slideshow Image 1
Kế hoạch số 367/KH-STNMT ngày 02/02/2024 Hành động thực hiện NQ số 02/NQ_CP ngày 05/01/2024 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm 


File đính kèm:
-2024-01-31 so 367 kh-stnmt nang cao nang luc canh tranh cap quoc gia 2024.pdf  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan