Slideshow Image 1
Kế hoạch số 370/KH-STNMT ngày 02/02/2023 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên lĩnh vực TNMT 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
-2024-01-31 so 370 ke hoach theo doi thi hanh phap luat nam 2024.pdf  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan