Slideshow Image 1
Quyết định Số 516/QĐ-UBND Quyết định công bố danh sách thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT; UBND cấp huyện; UBND cấp xã tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2016-3-31_so_516_QD-UBND_cong_bo_Danh_sach_TTHC_ch_201604130811548880.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]