Slideshow Image 1
Quyết định số 08-QĐ-VPĐKĐĐ ngày 17/01/2024 hủy trang bổ sung giấy chứng nhận hộ ông Phạm Văn Chúc và bà Hoàng Thị Thanh 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file  đính kèm 


File đính kèm:
quyet dinh so 08-QĐ-VPĐK huy gcn pham van chuc.pdf  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan