Slideshow Image 1
Thông báo Số 47/TB-CNVPDK Thông báo về việc GCNQSDĐ cho hộ ông Nguyễn Văn Ngân vợ là bà Lương Thị Niềm thường trú tổ 3 thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang không còn giá trị sử dụng 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
IMG_20170928104500512510.jpg  
 (Nguồn: VPĐKĐĐ Tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]