Slideshow Image 1
Kế hoạch số 371/KH-STNMT ngày 02/02/2024 Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
signed-signed-signed-2024-01-31 so ke hoach tuyen truyen pbgdpl 2024.pdf  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan