Slideshow Image 1
văn bản số 262/TB-STNMT ngày 24/01/2024 Thông báo chấm dứt thuê đất nộp giấy chứng nhận QSD đất 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm 


File đính kèm:
2024-01-24 so 262-TB-STNMT cham dut hdtd cong ty tnhh hai phu.pdf  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan