Slideshow Image 1
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2020-4-08_so_430_STNMT-TND_20200408040210392390.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan