Slideshow Image 1
Quyết định Số 03/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp 3-2  

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QD_03_XPVPHC_HTX32_20190627041402578570.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan