Slideshow Image 1
Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC Quyết định vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với công ty Cổ phần đầu tư Cao Nguyên Đá 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2018-4-18_so_04_QD-XPVPHC_xu_phat_doi_voi_cty_CP_dau_tu_cao_nguyen_da_20180427082848337330_201805090741168880.PDF  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan