Slideshow Image 1
Quyết định Số 04/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ( CTy TNHH Ngọc Quế Lâm ) 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QD_04_THANH_TRA_20170505082902106100.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan