Slideshow Image 1
Quyết định Số 01/QĐ-XPVPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về tài nguyên môi trường ( Cty MTV Hùng Hà Bắc Quang ) 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2017-03-03_so_01_QD-XPVPHC_201703141040284040.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan