Slideshow Image 1
Kết luận thanh tra Số 107/KL-STNMT Việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn lền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại thị trấn Mèo Vạc. huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


So_107-_KL-STNMT_ngay_10-11-2016_201612200922308480.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan