Slideshow Image 1
Kết luận thanh tra Số 54/KL-STNMT Việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại thị trấn Yên Minh. huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
So_54-KL-STNMT_ngay_9-8-2016_20161220092221430430.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan