Slideshow Image 1
Kết luận Số 184/KL-UBND Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Đại Đồng tại Dự án xây dựng vườn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái tại khu vực núi Mỏ Neo, tp Hà Giang  

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
KET LUAN THANH TRA - da up.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan