Slideshow Image 1
QĐ 2467/QĐ-UBND Thu hồi Quyết định số: 633/QĐ-UBND ngày 07/03/2006 của UBND tỉnh Hà Giang và Kết luận thanh tra số 184/KL-UBND Việc chấp hành pháp luật về đất đai của Cty TNHH Đại Đồng.  

Thông tin  chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2014-11-26 so 2467_QD-UBND thu hoi QD so 633_QD-UBND ngay 7-3-2006 cua UBND tinh - da up.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan