Slideshow Image 1
Kết luận Số 09/KL-STNMT Kết luận thanh tra việc chấp hành luật đất đai của Công ty TNHH Hoàng Thanh... 

Kết luận Số 09/KL-STNMT Kết luận thanh tra việc chấp hành luật đất đai của Công ty TNHH Hoàng Thanh trong việc thực hiện dự án trồng rừng kinh tế, bảo vệ rừng tự nhiên kết hợp chăn nuôi động vật dưới tán rừng tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
KET_LUAN_SO_09_201603151042286760_20160315105813558550.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan