Slideshow Image 1
Kết luận Số 08/KL-STNMT Kết luận thanh tra việc chấp hành luật đất đai của Công ty Cổ phần Lâm sinh Hà Giang... 

Kết luận Số 08/KL-STNMT Kết luận thanh tra việc chấp hành luật đất đai của Công ty Cổ phần Lâm sinh Hà Giang trong việc thực hiện dự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi động vật dưới tán rừng trồng tại huyện Vị Xuyên và thị xã Hà Giang ( nay là thành phố Hà Giang ), tỉnh Hà Giang

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
KET_LUAN_SO_08_thanh_tra_2016_20160315101119499490.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan