Slideshow Image 1
Kết luận Số 05/KL-STNMT Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Hoàng Bách... 

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Hoàng Bách trong việc thực hiện dự án trồng rừng tại xã Ngọc Linh, xã bạch Ngọc -  Vị Xuyên - Hà Giang

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
KET_LUAN_SO_05_20160315101829245240_20160315105518641640.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan